1. Home
  2. 3HMONGTV
  3. CONVERSATION
  4. COVID-19 VACCINATION AT HMONG VILLAGE

COVID-19 VACCINATION AT HMONG VILLAGE

0
0
video
Qhia rau ib tsoom niam txij kwvtij neej tsa Hmoob tias yov muaj txhaj tshuaj COVID vaccine pub rau nej nyob rau ntawm Hmong Village lub 3 hli hnub 6, Saturday yov los no. Hu tus xovtooj 651-209-9000 mus teem caij. Qhia rau cov txheej cov ze tsis paub txog.

Hide picture