1. Home
  2. 3HMONGTV
  3. COVID
  4. UPDATES
  5. COVID UPDATES: NRES COV JOHNSON & JOHNSON COVID-19

COVID UPDATES: NRES COV JOHNSON & JOHNSON COVID-19

0
0
video
Health officials tshaj tawm tias lawv yuav txwv tsis pub siv cov tshuaj vaccine Johnson & Johnson los mus txhaj rau tib neeg ua ntej CDC thiab FDA kuaj seb vim li cas thiaj li ua ntshav txhaws tom qab txhaj cov tshuaj no.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hide picture