1. Home
  2. 3HMONGTV
  3. NEWS
  4. GOV. TIM WALZ EXPECTED TO TALK ABOUT PLANS FOR REOPENING SCHOOLS.

GOV. TIM WALZ EXPECTED TO TALK ABOUT PLANS FOR REOPENING SCHOOLS.

GOV. TIM WALZ EXPECTED TO TALK ABOUT PLANS FOR REOPENING SCHOOLS.
0
0

3HMONGTV NEWS (07/29/2020) –  Gov. Tim Walz yuav los tham txog tswvyim qhib tsev kawm ntawv rau menyuam. Tij los saib thiab mloog nws tham lus tseem ceeb nyob rau 7/30 thaum 2 teev tav su nyob rau ntawm no – www.facebook.com/3hmongtvnews. Peb yuav muaj txhais ua lus Hmoob.

Hide picture