1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS

3HMONGTV NEWS

Vim muaj tus kab mob COVID-19, tsev neeg Hmoob Hawj nyob hauv lub xeev Kalifaunias (California), lub nroog Xakametaus (Sacramento), saib Yehauvas Cov Timkhawv lub rooj sib txoos rau hauv lawv lub vaj lub tsev. Raws li daim duab nyob ntawm sab xis, Ntxawg Hawj muab nws niam Nrhus ua kevcai raus dej. Nkawv coj […]