1. Home
  2. 3HMONGTV NEWS
  3. 3HMONGTV HELPS BHUTANESE COMMUNITY WITH COVID-19 MESSAGING

3HMONGTV HELPS BHUTANESE COMMUNITY WITH COVID-19 MESSAGING

3HMONGTV HELPS BHUTANESE COMMUNITY WITH COVID-19 MESSAGING
0
0
video
play-sharp-fill
3HMONGTV NEWS (02/20/2021) – 3HMONGTV tsim muaj ib qho program los pab rau haiv neeg Bhutanese los yog Nepali tshaj tawm txog kabmob COVID-19 nyob xeev Minnesota. Kev txhawb nqa kom muaj qhov program no los ntawm Minnesota Department of Health. Cov neeg Bhutanese no muaj khwv yees li ntawm 3,000 leeg nyob rau xeev Minnesota. Cov lus Nepali no cov lus lawv siv nyob rau Bhutan. Cov neeg Bhutanese los yeej to taub cov lus Nepali no. 3HMONGTV zoo siab hlo pab cov neeg Bhutanese vim lawv tsis muaj TV thiab radio los tshaj tawm xovxwm COVID-19 rau lawv lub community.

 

Hide picture